file / filesize

filesize

    native filesize(const filename[], any:...);


filenameDosya yolu
...Biçim veya sayı değişkeninin parametreleri


Belirtilen dosya boyutunu bayt cinsinden alır.


filesize("addons/amxmodx/configs/plugins.ini") // plugins.ini dosyasının bayt cinsinden değerini çektirir.