file / file_exists

file_exists

    native file_exists(const file[], bool:use_valve_fs = false);


fileDosya yolu
use_valve_fs Doğruysa, bunun yerine Valve dosya sistemi kullanılacaktır. Bu, herhangi bir dosyada var olan dosyaları bulmak için kullanılabilir. Yalnızca dosyalar yerine Valve arama yolları doğrudan gamedir de mevcuttur.


Belirtilen dosyanın var olup olmadığını kontrol eder.


new iL_File[64];
formatex(iL_File,charsmax(iL_File),"models/chick.mdl")
if(file_exists(iL_File)) {
    precache_model(iL_File);
}
else { 
    log_amx("%s Adli Dosya Bulunamadi!,iL_File);
}