file / fgets

fgets

    native fgets(file, buffer[], maxlength);


fileDosya tanıtıcısı
bufferİçerisine yazmak için değişken
maxlengthDeğişkenin maksimum değeri


Bir metin dosyasından bir satır okur.


new iL_MapName[33],iL_Open[72],sL_Data[256];
get_mapname(iL_MapName,charsmax(iL_MapName));
formatex(iL_Open,charsmax(iL_Open),"addons/amxmodx/configs/%s_models.ini",iL_MapName);
fgets(iL_File, sL_Data, charsmax(sL_Data));