engine / entity_set_vector

entity_set_vector

    native entity_set_vector(iIndex, iKey, const Float:vNewVector[3]);


iIndexVarlığın indexi
iKeyGiriş için anahtar
vNewVectorVarlığa kopyalanacak dizi


Varlık için entvar yapısında bir vektör türü değeri ayarlar.


new Float:Angle[3]
entity_set_vector( iEnt, EV_VEC_angles, Angle );