engine / entity_set_string

entity_set_string

    native entity_set_string(iIndex, iKey, const szNewVal[]);


iIndexVarlığın indexi
iKeyGiriş için anahtar
szNewValVarlığa kopyalanacak dize


Bir varlık için entvar yapı içinde bir dize türü değeri ayarlar.


entity_set_string( iEnt, EV_SZ_classname, "Koruma_Class");