engine / entity_set_int

entity_set_int

    native entity_set_int(iIndex, iKey, iVal);


iIndexVarlığın indexi
iKeyGiriş için anahtar
iValAyarlamak için değer


Varlıklar için entvar yapısında bir tamsayı türü değeri ayarlar.


entity_set_int(ent, EV_INT_sequence, 12)