engine / entity_set_float

entity_set_float

    native entity_set_float(iIndex, iKey, Float:iVal);


iIndexVarlığın indexi
iKeyGiriş için anahtar
iValAyarlamak için değer


Bir varlık içic entvar yapısında bir float tipi değeri ayarlar.


entity_set_float(iEnt, EV_FL_health, 300.0)