engine / entity_set_edict

entity_set_edict

    native entity_set_edict(iIndex, iKey, iNewIndex);


iIndexVarlığın indexi
iKeyGiriş için anahtar
iNewIndexAyarlanılacak varlık indexi


Varlık için entvar yapısında bir edict tipi değeri ayarlar.


-