engine / entity_set_byte

entity_set_byte

    native entity_set_byte(iIndex, iKey, iVal);


iIndexVarlığın indexi
iKeyGiriş için anahtar
iValAyarlamak için değer


Varlık için entvar yapısında bir bytearray türü değer ayarlar.


-