engine / drop_to_floor

drop_to_floor

    native drop_to_floor(entity);


entityVarlığın indexi


Bir varlık üzerinde DROP_TO_FLOOR() işlevini kullanır. Bu da varlığı yere düşürür.


drop_to_floor(ent)