cstrike / cs_set_user_submodel

cs_set_user_submodel

    native cs_set_user_submodel(index, value);


indexKullanıcı indexi
valueSıfırdan farklı bir değer ise submodeli ayarlar. Sıfır ise submodeli kaldırır.


Kullanıcının submodelini ayarlar.


cs_set_user_submodel(id,4)