cstrike / cs_set_user_plant

cs_set_user_plant

    native cs_set_user_plant(index, plant = 1, showbombicon = 1);


indexKullanıcı indexi
plantSıfır değilse, kullanıcı bombayı yerleştirebilir, aksi takdirde bunu yapamaz
showbombicon Sıfır değilse, ekranda yeşil bir C4 simgesi görünecektir, aksi takdirde gözükmeyecektir.


Müşterinin bombayı yerleştirme yeteneğini ayarlar ve HUD simgesinde bombayı görüntüler veya gizler.


cs_set_user_plant(id,1,0)