cstrike / cs_set_user_money

cs_set_user_money

    native cs_set_user_money(index, money, flash = 1);


indexKullanıcı indexi
moneyAyarlanacak yeni değer
flash0'dan farklı bir değer alır ise HUD'da yeni değer ile arasındaki farkı kırmızı veya yeşil olarak belirtir.


Kullanıcının para değerini ayarlar.


cs_set_user_money(id,cs_get_user_money(id) + 1000) // Oyuncunun parasında 1000 ekler.
cs_set_user_money(id,1000) // Oyuncunun parasını 1000'e Eşitler.