cstrike / cs_set_user_model

cs_set_user_model

    native cs_set_user_model(index, const model[], bool:update_index = false);


indexKullanıcı indexi
modelModel ismi
update_indexEğer doğruysa, modelindex de güncellenir


Kullanıcının oyuncu modelini ayarlar.


-