cstrike / cs_set_user_defuse

cs_set_user_defuse

    native cs_set_user_defuse(index, defusekit = 1, r = 0, g = 160, b = 0, icon[] = "defuser", flash = 0);


indexKullanıcı indexi
defusekit Eğer 0'dan farklı bir değer verilir ise kullanıcıya defuse kit verdirilir, eğer sıfır ise kullanıcıdan defuse kit aldırılır
rIcon regninin Kırmızılık kodu
gIcon regninin Yeşillik kodu
bIcon regninin Mavilik kodu
iconSimge olarak kullanmak için hud .spr si
flashSıfırdan farklıysa simge kırmızı renkte yanıp söner


Kullanıcının defusekit özel olarak HUD simgesi ve renk durumunu ayarlar.


-