cstrike / cs_set_user_deaths

cs_set_user_deaths

    native cs_set_user_deaths(index, newdeaths, bool:scoreboard = true);


indexKullanıcı indexi
newdeathsAyarlamak için değer
scoreboardDeğer doğruysa skorboard'da yeni değeri yansıtacak şekilde güncellenecektir.


Kullanıcının ölüm sayısını ayarlar.


-