cstrike / cs_set_user_bpammo

cs_set_user_bpammo

    native cs_set_user_bpammo(index, weapon, amount);


indexKullanıcı indexi
weaponSilah id
amountEnvanterdeki silahının cephanesini ayarlamak için değer


Belirli bir silah için kullanıcının envanterindeki cephane miktarını ayarlar.


cs_set_user_bpammod(id,CSW_AK47,90)