cstrike / cs_set_user_armor

cs_set_user_armor

    native cs_set_user_armor(index, armorvalue, CsArmorType:armortype);


indexKullanıcı indexi
armorvalueAyarlamak için armor değeri
armortypeCS armor türü


Kullanıcının zırh değerini ve zırh türünü ayarlar.


-