cstrike / cs_set_c4_explode_time

cs_set_c4_explode_time

    native cs_set_c4_explode_time(index, Float:value);


indexC4 Varlığı
valueYeni patlama süresi (Float Türünden)


Bombanın patlayacağı süreyi ayarlar.