cstrike / cs_get_weapon_silen

cs_get_weapon_silen

    native cs_get_weapon_silen(index);


idSilah varlık indexi


Kullanıcının silahında susturucu olup olmadığını döndürür.


-