cstrike / cs_get_weapon_id

cs_get_weapon_id

    native cs_get_weapon_id(index);


indexSilah varlık indexi


Bir varlığın silah kimliğini döndürür.


-