cstrike / cs_get_weapon_burst

cs_get_weapon_burst

    native cs_get_weapon_burst(index);


indexSilah varlık indexi


Silahın seri atış modunda olup olmadığını döndürür.


-