cstrike / cs_get_weapon_ammo

cs_get_weapon_ammo

    native cs_get_weapon_ammo(index);


indexSilah varlık indexi


Silah dergisindeki cephane miktarını döndürür.


-