cstrike / cs_get_user_zoom

cs_get_user_zoom

    native cs_get_user_zoom(index);


indexKullanıcı indexi


Kullanıcının zoom'unun açık olup olmadığını döndürür.


-