cstrike / cs_get_user_weapon_entity

cs_get_user_weapon_entity

    native cs_get_user_weapon_entity(playerIndex);


playerIndexKullanıcı indexi


Kullandığı silahın varlığını döndürür.


-