cstrike / cs_get_user_tked

cs_get_user_tked

    native cs_get_user_tked(index);


indexKullanıcı indexi


Müşteri geçerli turda bir takım öldürmesi yaptıysa döndürür.


-