cstrike / cs_get_user_submodel

cs_get_user_submodel

    native cs_get_user_submodel(index);


indexKullanıcı indexi


Kullanıcıda bir sub model ayarlanmışsa döndürür.


-