cstrike / cs_get_user_plant

cs_get_user_plant

    native cs_get_user_plant(index);


idKullanıcı indexi


Kullanıcının bombayı kurma yeteneği olup olmadığını döndürür.


-