cstrike / cs_get_user_model

cs_get_user_model

    native cs_get_user_model(index, model[], len);


indexKullanıcı indexi
modelModeli kopyalamak için dize
lenDizenin maksimum uzunluk değeri


Kullanıcının player modelini döndürür.


-