cstrike / cs_get_user_mapzones

cs_get_user_mapzones

    native cs_get_user_mapzones(index);


indexKullanıcı indexi


Kullanıcının içinde bulunduğu harita bölgelerini bir bitflag değeri olarak döndürür. Kullanıcının bomba kurma yeteneği yoksa (cs_get_user_plant () 0 döndürür), bitflag CS_MAPZONE_BOMBTARGET içermez.


-