cstrike / cs_get_user_hasprim

cs_get_user_hasprim

    native cs_get_user_hasprim(index);


indexKullanıcı indexi


Kullanıcının envanterde birincil bir silah veya kalkan olup olmadığını döndürür.


-