cstrike / cs_get_user_driving

cs_get_user_driving

    native cs_get_user_driving(index);


indexKullanıcı indexi


Müşteri şu anda bir araç kullanıyor ve eğer öyleyse, hızını döndürür.


-