cstrike / cs_get_user_armor

cs_get_user_armor

    native cs_get_user_armor(index, &CsArmorType:armortype = CS_ARMOR_NONE);


indexKullanıcı indexi
armortypeZırh tipini saklamak için değişken


Kullanıcının zırh değerini döndürür ve zırh türünü alır.


-