cstrike / cs_get_hostage_foll

cs_get_hostage_foll

    native cs_get_hostage_foll(index);


indexRehine varlığı indexi


Bir rehinenin takip ettiği indexin dizinini döndürür.


-