cstrike / cs_find_ent_by_owner

cs_find_ent_by_owner

    native cs_find_ent_by_owner(start_index, const classname[], owner);


start_indexAramaya başlamak için varlık dizini. İlk varlık ile başlamak için -1
classnameAramak için sınıf ismi
ownerVarlığın sahibini aramak için varlık indexi


Counter-Strike'ın özel FindEntityByString'ini kullanarak dünyadaki bir varlığı sahibiyle bulur


-