cstrike / cs_find_ent_by_class

cs_find_ent_by_class

    native cs_find_ent_by_class(start_index, const classname[]);


start_indexAramaya başlamak için varlık dizini. İlk varlık ile başlamak için -1
classnameAramak için sınıf ismi


Counter-Strike'ın özel FindEntityByString'ini kullanarak dünyadaki bir varlığı bulur.


-