amxmodx / client_disconnected

client_disconnected

    forward client_disconnected(id, bool:drop, message[], maxlen);


idKullanıcı indexi
dropEğer değer true ise oyuncuyu oyun düşürdü
meesageDrop true ise neden bağlantı kesildiği bilgisini içeren arabellek
maxlenMaximum değer


Oyuncu oyundan çıktığında çağrılır.


public client_disconnected(id) {

}