amxmodx / client_connectex

client_connectex

    forward client_connectex(id, const name[], const ip[], reason[128]);


idKullanıcı indexi
nameKullanıcı ismi
ipKullanıcının portlu ip adresi
reasonOyuncu reddedildiğinde görüntülenecek bir neden


Oyuncu oyuna bağlandığında çağrılır.


public client_connectex(id, const name[], const ip[], reason[128]) {

}