engine / client_cmdStart

client_cmdStart

    forward client_cmdStart(id);


idKullanıcı indexi


Bir kullanıcı CmdStart ' ı çağırdığında çalışır.


public cmdStart(id) {

}