csx / bomb_planted

bomb_planted

    forward bomb_planted(planter);


indexBombayı kuran oyuncunun indexi


Bomba kurulması bittikten sonra çağrılır.


public bomb_planted(planter) {

}