basebuilder / bb_get_user_zombie_class

bb_get_user_zombie_class

    native bb_get_user_zombie_class(index);


indexKullanıcı indexi


Bir oyuncunun geçerli zombi sınıf kimliğini döndürür.
Default zombi kimliği ayarlı değilse veya seçmemiş ise, değer -1 olarak döndürülür.


client_print(id,print_chat,"ClassID: %d",bb_get_user_zombie_class(id));