basebuilder / bb_get_build_time

bb_get_build_time

    native bb_get_build_time();O anki inşa etme süresini saniye cinsinden döndürür.


client_print(id,print_chat,"%d Dakika",bb_get_build_time());