reapi / RegisterHookChain

RegisterHookChain

    native HookChain:RegisterHookChain({EngineFunc, GamedllFunc, GamedllFunc_CBaseAnimating, GamedllFunc_CBasePlayer, GamedllFunc_CSGameRules, GamedllFunc_CGrenade, GamedllFunc_CWeaponBox, ReCheckerFunc, GamedllFunc_CBasePlayerWeapon}:function_id, const


functionAğ işlevi
callbackÇağrıyı yönlendirme
postGönderiye iletilip iletilmeyeceği


Enum'da kullanılabilen ağ API fonksiyonu. Parametre listeleri için enumlara bakın.


-