reapi / DisableHookChain

DisableHookChain

    native bool:DisableHookChain(HookChain:hook);


hookAğı durdurur


Bir ağın tetiklenmesini durdurur. Parametre olarak RegisterHookChain'den dönüş değerini kullanın!


-